Tuesday, August 25, 2009

Mengertikanlah.

SALAM RAMADHAN SEMUA…

Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan ...

"Berpuasa pada siang hari dan berjaga untuk Solat serta berzikir sepanjang malam ataupun siang, belum dapat dikatakan taqwa yang sempurna. Bertaqwa kepada Allah bererti meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan menunaikan segala yang difardhukan-Nya. Barangsiapa yang dikaruniakan kemampuan berbuat baik setelah taqwa, maka kebaikannya itu merupakan tambahan kepada kebaikannya."

No comments: